Vrije Universiteit Brussel

 

 


 

doctoraatsverdedigingen :

Voor doctoraatsverdedigingen zal de promotiezaal (90 plaatsen) tijdens de lesweken gedurende twee namiddagen (maandag en donderdag van 15u tot 19u) gereserveerd worden. Deze opties blijven behouden tot 4 weken voor datum. Daarna wordt de promotiezaal opengesteld voor vergaderingen, studiedagen e.d., voor interne diensten. Uiteraard kunnen er ook nog doctoraatsverdedigingen georganiseerd worden op andere ogenblikken en in andere auditoria/lokalen naargelang de beschikbaarheid.

Om u te helpen bij het plannen van uw doctoraatsverdediging kunt u naar onderstaande webpagina gaan, waar u alle betrokken lokalen gelijktijdig per dag kunt raadplegen:

http://locus.vub.ac.be/20122013/location_doctoraatsverdediging_1213.html

Kalender 2012-2013

 

 

Met opmerkingen, suggesties kan je terecht bij:

Erwin.Van.de.Velde@vub.ac.be
Laatste wijziging:9 september 2007