Vrije Universiteit Brussel


Facility Management : Campusbeheer

Opleidingen Syllabus Plus

In de voorbije jaren is syllabus Plus aan de VUB stilaan een vaste waarde geworden op lesroostergebied.  Op vraag van de werkgroep lesroosters zal een reeks opleidingssessies gegeven worden. Via deze opleidingen zal de uniformiteit van invoer van gegevens verhoogd worden, zodat gebruikers beter voorbereid zullen zijn voor de komst van de nieuwe versie van S+ : Syllabus Enterprise. Tevens zal een betere benutting van de mogelijkheden leiden tot kwalitatief betere lesroosters.

Deze lesmodules zullen aangepast zijn aan het niveau en de interesse van de cursist, en zullen  gebeuren in kleine groepjes van max. 4 personen.  Dit laatste om ruimschoots de mogelijk te bieden tot oefenen. Iedere lesmodule zal ongeveer anderhalf tot twee uur in beslag nemen. Ook individuele sessies ter plaatse zijn mogelijk, om meer specifieke vragen en problemen te beantwoorden.

Naast deze opleidingen is er steeds de mogelijkheid om gebruik te maken van de S+ helpsdesk :
tel. 02/629 13 48 of
e-mail Erwin.van.de.velde@vub.ac.be

Je kan hier terecht met al je vragen en opmerkingen.  Interessante vragen of opmerkingen zullen verder verspreid worden naar alle facultaire lesroosteraars en andere S+ gebruikers.  

Volgende items kunnen op verzoek georganiseerd worden :

  1. Initiatie in Syllabus Plus : Wat is Syllabus Plus eigenlijk? 

Aan de hand van praktische voorbeelden wordt een algemeen overzicht gegeven van de meest gebruikte functies in S+.
Je raakt vertrouwd met de specifieke terminologie en je leert er een lesactiviteit boeken.  Daarna zie je waar je boeking te zien is op het internet in de diverse roosters.

 

  1. Hoe maak ik een volledige boeking?

De overgang van een eenmalige boeking naar een volledige boeking is voor sommigen nog een grote stap.  Aan de hand van enkele voorbeelden krijg je de kans om ‘alles aan elkaar te hangen’
Tot slot leer je ook nog hoe je één les uit een lessenreeks haalt, en hoe je snel en efficiënt een inhaalles boekt.


  1. Hoe maak ik in S+ groepen aan?

Aan de hand van verschillende voorbeelden ontdek je de mogelijkheden van het zelf groepen maken van de diverse onderdelen van S+.  Verbeter je lesroosters door groepen te maken van titularissen en assistenten.  Breng je keuzevakken duidelijk in beeld door groepen te maken van studentsets …

  1. Hoe maak ik tijdsblokken  en reistabellen in S+? 

Door gebruik te maken van tijdsblokken, kan je door middel van maximum uren, tijdsbeperkingen, tijdsvorken en reistabellen enz. zowel voor specifieke studentengroepen als voor docenten de kwaliteit van je lesroosters verbeteren. Minder klachten en meer tijd voor andere zaken te doen kunnen het resultaat zijn.

 

  1. Hoe kan ik omgaan met de onderlinge relatie tussen verschillende activiteiten?

Aan de hand van enkele voorbeelden kan je lessen laten samenvallen, lessen niet laten samenvallen, lessen laten op elkaar volgen, of een dag tussenlaten.
Dit kan ondermeer nuttig zijn voor het organiseren van examens.

 

  1. Hoe kan ik alle informatie afprinten en hoe kan ik de lay-out van mijn print-template aanpassen?

Layout van roosters in S+ zorgt soms voor problemen ; niet alles staat er volledig op, de lay-out is niet goed, sommige informatie verschijnt niet op het rooster.  We bekijken samen wat er allemaal mogelijk is (en wat niet).

 

Bijkomende modules worden op jouw verzoek graag georganiseerd.

Maart 2008
Erwin Van de Velde
Syllabus Plus Coördinator

 

 

Neem een kijkje in onze lokalen en aula's. Met opmerkingen, suggesties kan je terecht bij: leslokalenbeheer@vub.ac.be
Laatste wijziging: 9 januari 2006